Μέθοδος «Κολοβός» - Ιταλική έκδοση IT - ISO

Μέθοδος Κολοβός ITISO

 • 135 Ασκήσεις
 • 2400 Εκτυπώσιμες σελίδες
 • 113 Βιντεομαθήματα
 • 89 Λεπτά βίντεομαθήματα
 • Μέγεθος αρχείου 2,86 Gb
 • Έκδοση 8/1/2018
 • ISBN 978-618-83266-1-3
 
Τιμή 150,00

Τρόποι πληρωμής

 • Πιστωτική κάρτα

 • PayPal

 • Τραπεζική μεταφορά

Πως θα παραλάβετε τη Μέθοδο

Η μέθοδος διατίθεται σε μορφή αρχείου ISO

Το αρχείο ISO είναι μια μορφή αρχείου που περιέχει ό,τι περιέχει και το DVD-ROM.

Μετά την αγορά της Μεθόδου Κολοβός και την εξόφλησή της, θα σας αποσταλλεί με e-mail στο λογαριασμό e-mail που δηλώσατε κατά την αγορά της, ο σύνδεσμος της τοποθεσίας από όπου μπορείτε να "κατεβάσετε" το αρχείο ISO και ο κωδικός πρόσβασης της μεθόδου. Επίσης θα σας αποσταλλεί η προσωπική άδεια χρήσης της Μεθόδου σε μορφή PDF.

Μετά τη λήψη του αρχείου, μπορείτε είτε να το εγγράψετε σε φυσικό μέσο DVD-ROM, είτε να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Η μέθοδος διατίθεται σε μορφή DVD-ROM

Μετά την αγορά της Μεθόδου Κολοβός και την εξόφλησή της, θα σας αποσταλλεί με μεταφορική εταιρία (courier) το DVD-ROM στα στοιχεία που δηλώσατε κατά την αγορά της. Στη συσκευασία θα βρείτε το ένθετο φυλλάδιο με τον κωδικό πρόσβασης καθώς και την προσωπική άδεια χρήσης της Μεθόδου.

 

Με την αγορά του εκπαιδευτικού πακέτου θα αποκτήσετε:

 1. Την εκπαιδευτική αξιολόγηση
 2. Τη μέθοδο παρέμβασης
 3. Τα βιντεομαθήματα για τη χορήγηση των ασκήσεων της μεθόδου

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο καταλαβαίνουμε σε ποιο επίπεδο της ανάγνωσης βρίσκεται ο μαθητής. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μας οδηγούν στο επίπεδο της μεθόδου από το οποίο θα ξεκινήσουμε την παρέμβαση.

Τα βιντεομαθήματα. Για κάθε άσκηση της μεθόδου υπάρχει και το αντίστοιχο βιντεομάθημα που σας δείχνει με τρόπο θα κάνετε την άσκηση στον μαθητή.

Η μέθοδος παρέμβασης αποτελείται από τα παρακάτω επίπεδα:

PRIMO LIVELLO – LETTERE

 Il PRIMO LIVELLO del Metodo  di Intervento «Kolovos» si focalizzza all’ insegnamento delle LETTERE e consiste in 12 unità. Contiene delle attività che focalizzano alla discriminazione visiva ed acustica delle lettere e al miglioramento della memoria visiva ed acustica.

L’ obiettivo principale di questo livello è la conquista della Coscienza Fonologica, di una capacità molto importante per la conquista dell’ abilità linguistica.  La cocienza fonologica è il modo in cui si rende conto e si geste la struttura delle parole. È l’ abilità della persona di riconoscere e di gestire i suoni fondamentali del linguaggio (fonemi) ed identificare con i simboli corrispodenti del linguaggio scritto (grafici). I ragazzi con Difficoltà di Apprendimento che non hanno ancora conquistato la coscienza fonologica, devono accorgersi che a ogni fonema corrisponde un grafico, cioè una lettera. Sull’ acquisto di questa capacità si basa la lettura e la scrittura e perciò si considera di prima importanza. Tramite questo processo può essere ottenuto il richiamo automatico di ogni lettera e il proprio consolidamento nella memoria a lungo termine. 

SECONDO LIVELLO – SILLABE

Il SECONDO LIVELLO del Metodo d'intervento «Kolovos» focalizza alla formazione di SILLABE e consiste da 10 unità. Contiene esercizi basate sia sull’andamento visivo sia sulla discriminazione visiva, fornendo sopratutto gli stimoli visivi che finiscono alla miscelazione dei suoni linguistici e alla lettura e scrittura delle sillabe, le cui a livelli prossimi conduceranno lo studente alla combinazione delle sillabe a parole.
Ogni parte di questa tecnica contiene le attività adatte dei livelli precedenti che si sono già applicati.

TERZO LIVELLO – PAROLE BISILLABICHE (TIPO CV–CV)

Il TERZO LIVELLO della Tecnica dell’ Intervento «Kolovos» si occupa di Parole Disillabe tipo Consonante – Vocale Consonante – Vocale (CV – CV) e contiene 9 unità. Via queste attività e gli stimoli visivi focalizziamo alla lettura, la scrittura e la composizione delle sillabe in parole e poi alla lettura e scrittura di parole disillabe (tipo CV – CV).

Ogni parte di questa tecnica contiene la attività appropriate dei livelli precedenti che sono già svolti.

QUARTO LIVELLO – PAROLE TRISILLABICHE (TIPO CV–CV–CV) E PAROLE QUADRISILLABE (TIPO CV–CV–CV–CV)

Il QUARTO LIVELLO del Metodo d'intervento «Kolovos» contiene l’insegnamento di PAROLE TRISILLABICHE E QUADRISILLABE tipo (CV– CV– CV e CV– CV– CV– CV) e consiste in 9 unità. Tramite le atttività che focalizzano negli stimoli visivi, l’obiettivo del quarto livello è la lettura e la scrittura di parole trisillabiche e quadrisillabe.

Ogni parte di questo metodo contiene le attività appropriate dei livelli precedenti che sono già svolti.

QUINTO LIVELLO – PAROLE CON COMPLESSI TIPO CCV E CCCV

Il QUINTO LIVELLO del Metodo d'intervento «Kolovos» contiene le parole formate dalle sillabe con i complessi (cioè sillabe con consonante –consonante – vocale e sillabe con consonante – consonante –consonante – vocale) e consiste in 15 unità.Le attività focalizzano nella discriminazione visuale e acustica delle sillabe consonante – consonante – vocale e consonante – consonante – consonante – vocale. L’obiettivo primario è la composizione e la partizione delle sillabe con complessi, il quale renderà più facile la lettura e la scrittura delle parole con queste sillabe.

Ogni parte di questo metodo contiene le attività appropriate già svolte dei livelli precedenti.

SESTO LIVELLO – DITTONGHI, CONSONANTI COMPOSTE, CONSONANTI DOPPIE, SILLABE CA, CO, CU, CHE, CHI, GA, GO, GU, GHE, GHI

Il SESTO LIVELLO del Metodo di Intervento «Kolovos» contiene l’insegnamento dei dittonghi, delle consonanti composte e delle consonanti doppie ed è composto da 9 unità. Tramite un insegnamento strutturato ed un processo di apprendimento e di attività basate sulla discriminazione visiva, si mira alla lettura e alla scrittura delle sillabe con dittonghi, delle sillabe con consonanti composte e consonanti doppie, delle sillabe ca, co, cu, che, chi, ga, go, gu, ghe, ghi, nonchè alla lettura e alla scrittura delle parole che le contengono.

SETTIMO LIVELLO – TESTO

Il SETTIMO LIVELLO della Tecnica dell’ Intevento «Kolovos» focalizza nel TESTO e consiste da 8 unità. L’ obiettivo primario è la comprensione del testo e la conquista di vocabolario, cioe le attività come la lettura (ad alta voce o in modo quieto), la sequenza temporale del testo (basata su stimoli visivi e non), la composizione di parole in frasi, il compilare degli spazi vuoti, la copiatura e la scrittura delle frasi del testo.

ESERCIZI COMPLEMENTARI

Il Metodo di Intervento «Kolovos»  contiene l’UNITA` DEGLI ESERCIZI COMPLEMENTARI, attivita` che si rivolgono agli alunni che confondono delle lettere a livello visivo ed acustivo. E` una serie di attivita` per forza strutturate, che possono essere attuate per sostenere l’alunno in qualsiasi livello dell’ intervento se necessario. Questo tipo di esercizi si da` essendo accompagnato da stimoli visivi (immagini), per il sostegno appropriato ed efficace di ogni alunno, vale a dire individualizzato a seconda dei propri bisogni.

APPENDICE

Newsletter

Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών μας για να λαμβάνετε με e-mail μηνύματα για νέα και άρθρα μας

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies