Μέθοδος «Κολοβός» - Ελληνική έκδοση EL - ISO

Μέθοδος Κολοβός ELISO

 • 152 Ασκήσεις
 • 3292 Εκτυπώσιμες σελίδες
 • 121 Βιντεομαθήματα
 • 95 Λεπτά βίντεομαθήματα
 • Μέγεθος αρχείου 3,1 Gb
 • Έκδοση 6/6/2018
 • ISBN 978-618-83266-2-0
 
Τιμή 150,00

Τρόποι πληρωμής

 • Πιστωτική κάρτα

 • PayPal

 • Τραπεζική μεταφορά

Πως θα παραλάβετε τη Μέθοδο

Η μέθοδος διατίθεται σε μορφή αρχείου ISO

Το αρχείο ISO είναι μια μορφή αρχείου που περιέχει ό,τι περιέχει και το DVD-ROM.

Μετά την αγορά της Μεθόδου Κολοβός και την εξόφλησή της, θα σας αποσταλλεί με e-mail στο λογαριασμό e-mail που δηλώσατε κατά την αγορά της, ο σύνδεσμος της τοποθεσίας από όπου μπορείτε να "κατεβάσετε" το αρχείο ISO και ο κωδικός πρόσβασης της μεθόδου. Επίσης θα σας αποσταλλεί η προσωπική άδεια χρήσης της Μεθόδου σε μορφή PDF.

Μετά τη λήψη του αρχείου, μπορείτε είτε να το εγγράψετε σε φυσικό μέσο DVD-ROM, είτε να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Η μέθοδος διατίθεται σε μορφή DVD-ROM

Μετά την αγορά της Μεθόδου Κολοβός και την εξόφλησή της, θα σας αποσταλλεί με μεταφορική εταιρία (courier) το DVD-ROM στα στοιχεία που δηλώσατε κατά την αγορά της. Στη συσκευασία θα βρείτε το ένθετο φυλλάδιο με τον κωδικό πρόσβασης καθώς και την προσωπική άδεια χρήσης της Μεθόδου.

 

Με την αγορά του εκπαιδευτικού πακέτου θα αποκτήσετε:

 1. Την εκπαιδευτική αξιολόγηση
 2. Τη μέθοδο παρέμβασης
 3. Τα βιντεομαθήματα για τη χορήγηση των ασκήσεων της μεθόδου

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο καταλαβαίνουμε σε ποιο επίπεδο της ανάγνωσης βρίσκεται ο μαθητής. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μας οδηγούν στο επίπεδο της μεθόδου από το οποίο θα ξεκινήσουμε την παρέμβαση.

Τα βιντεομαθήματα. Για κάθε άσκηση της μεθόδου υπάρχει και το αντίστοιχο βιντεομάθημα που σας δείχνει με τρόπο θα κάνετε την άσκηση στον μαθητή.

Η μέθοδος παρέμβασης αποτελείται από τα παρακάτω επίπεδα:

ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ της Μεθόδου Παρέμβασης «Κολοβός» επικεντρώνεται στη διδασκαλία των ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και αποτελείται από 12 ενότητες. Περιλαμβάνει δραστηριότητες που εστιάζουν στην οπτική και ακουστική διάκριση των γραμμάτων και στη βελτίωση της οπτικής και ακουστικής μνήμης.

Κύριος στόχος του επιπέδου αυτού είναι η κατάκτηση της Φωνολογικής Επίγνωσης μιας πολύ σημαντικής δεξιότητας για την κατάκτηση της γλωσσικής ικανότητας. Η φωνολογική επίγνωση είναι το πως αντιλαμβανόμαστε και χειριζόμαστε τη δομή των λέξεων. Είναι η ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και να χειρίζεται τους στοιχειώδεις ήχους του λόγου (φωνήματα) και να τα ταυτοποιεί με τα αντίστοιχα σύμβολα του γραπτού λόγου (γραφήματα). Τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες που δεν έχουν ακόμα κατακτήσει την φωνολογική επίγνωση, πρέπει να αντιληφθούν, ότι σε κάθε φώνημα αντιστοιχεί ένα γράφημα, δηλαδή ένα γράμμα. Στην απόκτηση αυτής της δεξιότητας θα στηριχθεί, η ανάγνωση και η γραφή, για αυτό και θεωρείται ουσιώδους σημασίας. Μέσω του μέρους αυτού μπορεί να επιτευχθεί η αυτόματη ανάκληση του κάθε γράμματος και η παγίωσή του στη μακρόχρονη μνήμη.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – ΣΥΛΛΑΒΕΣ

Το ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ της Μεθόδου Παρέμβασης «Κολοβός» εστιάζει στο σχηματισμό των ΣΥΛΛΑΒΩΝ και αποτελείται από 10 ενότητες. Περιλαμβάνει ασκήσεις που είναι βασισμένες τόσο στην οπτική πορεία όσο και στην οπτική διάκριση, παρέχοντας κυρίως οπτικά ερεθίσματα τα οποία οδηγούν στον συγκερασμό γλωσσικών φθόγγων και στην ανάγνωση και τη γραφή των συλλαβών, που στα επόμενα επίπεδα θα οδηγήσουν το μαθητή στη σύνθεση των συλλαβών σε λέξεις.

Κάθε μέρος της παρούσας μεθόδου περιλαμβάνει τις κατάλληλες δραστηριότητες των προηγούμενων επιπέδων που ήδη έχουν εφαρμοστεί.

ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – ΔΙΣΥΛΛΑΒΕΣ ΛΕΞΕΙΣ (ΣΦ–ΣΦ)

Το ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ της Μεθόδου Παρέμβασης «Κολοβός» ασχολείται με τις ΔΙΣΥΛΛΑΒΕΣ ΛΕΞΕΙΣ τύπου Σύμφωνο –Φωνήεν Σύμφωνο – Φωνήεν (ΣΦ–ΣΦ) και αποτελείται από 9 ενότητες. Μέσω των δραστηριοτήτων του
συγκεκριμένου μέρους και των οπτικών ερεθισμάτων που παρέχονται στο μαθητή στοχέυουμε στην ανάγνωση, τη γραφή και τη σύνθεση των συλλαβών σε λέξεις και στη συνέχεια στην ανάγνωση και γραφή δισύλλαβων λέξεων (ΣΦ–ΣΦ).

Κάθε μέρος της παρούσας μεθόδου περιλαμβάνει τις κατάλληλες δραστηριότητες των προηγούμενων επιπέδων που ήδη έχουν εφαρμοστεί.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – ΤΡΙΣΥΛΛΑΒΕΣ ΛΕΞΕΙΣ (ΣΦ–ΣΦ–ΣΦ) ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΣΥΛΛΑΒΕΣ ΛΕΞΕΙΣ (ΣΦ–ΣΦ–ΣΦ–ΣΦ)

Το ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ της Μεθόδου Παρέμβασης «Κολοβός» περιλαμβάνει τη διδασκαλία ΤΡΙΣΥΛΛΑΒΩΝ και ΤΕΤΡΑΣΥΛΛΑΒΩΝ ΛΕΞΕΩΝ τύπου (ΣΦ–ΣΦ–ΣΦ και ΣΦ–ΣΦ–ΣΦ–ΣΦ αντίστοιχα) και αποτελείται από 8 ενότητες. Μέσω δραστηριοτήτων που εστιάζουν σε οπτικά ερεθίσματα στοχεύει στην ανάγνωση και γραφή τρισύλλαβων και τετρασύλλαβων λέξεων.

Κάθε μέρος της παρούσας μεθόδου περιλαμβάνει τις κατάλληλες δραστηριότητες των προηγούμενων επιπέδων που ήδη έχουν εφαρμοστεί.

ΠΕΜΠΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΣΣΦ ΚΑΙ ΣΣΣΦ

Το ΠΕΜΠΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ της Μεθόδου Παρέμβασης «Κολοβός» περιλαμβάνει τις λέξεις που περιέχουν συλλαβές με συμπλέγματα (συλλαβές με σύμφωνο – σύμφωνο – φωνήεν και συλλαβές με σύμφωνο – σύμφωνο – σύμφωνο – φωνήεν) και αποτελείται από 15 ενότητες. Οι δραστηριότητες εστιάζουν στην οπτική και ακουστική διάκριση των συλλαβών σύμφωνο - σύμφωνο – φωνήεν και σύμφωνο – σύμφωνο – σύμφωνο – φωνήεν, με βασικό στόχο την σύνθεση και κατάτμηση των συλλαβών με συμπλέγματα που θα οδηγήσει στη συνέχεια στην ευχέρεια της ανάγνωσης και της γραφής των λέξεων που τις εμπεριέχουν.

Κάθε μέρος της παρούσας μεθόδου περιλαμβάνει τις κατάλληλες δραστηριότητες των προηγούμενων επιπέδων που ήδη έχουν εφαρμοστεί.

ΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – ΔΙΨΗΦΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ, ΔΙΦΘΟΓΓΟΙ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΥ ΚΑΙ ΕΥ, ΔΙΨΗΦΑ ΣΥΜΦΩΝΑ

Το ΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ της Μεθόδου Παρέμβασης «Κολοβός» περιλαμβάνει τη διδασκαλία των ΔΙΨΗΦΩΝ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ, ΔΙΦΘΟΓΓΩΝ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΑΥ ΚΑΙ ΕΥ ΚΑΙ ΔΙΨΗΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΝ και αποτελείται από 5 ενότητες. Με μία δομημένη διδασκαλία που περιλαμβάνει ασκήσεις οπτικής και ακουστικής διάκρισης, στοχεύουμε στην ανάγνωση και γραφή συλλαβών με δίψηφα φωνήεντα, διφθόγγους, συνδυασμούς “αυ” και “ευ” και δίψηφα σύμφωνα καθώς και στην ανάγνωση και τη γραφή των λέξεων που τις εμπεριέχουν.

ΕΒΔΟΜΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – ΚΕΙΜΕΝΟ

Το ΕΒΔΟΜΟ ΕΠΙΠΕΔΟ της Μεθόδου Παρέμβασης «Κολοβός» εστιάζει στο ΚΕΙΜΕΝΟ και αποτελείται από 8 ενότητες. Βασικός στόχος είναι η κατανόηση του κειμένου και η απόκτηση λεξιλογίου, μέσα από δραστηριότητες όπως η ανάγνωση (φωναχτά ή σιωπηρά), η χρονική ακολουθία του κειμένου (βασισμένη σε οπτικά ερεθίσματα και μη), σύνθεση λέξεων σε προτάσεις, συμπλήρωση κενών, αντιγραφή και γραφή προτάσεων του κειμένου.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Η Μέθοδος Παρέμβασης «Κολοβός» περιέχει και την ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ.

Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνονται οι ασκήσεις για τη διδασκαλία του τελικού “ς” και του τελικού “ν” που απευθύνονται στους μαθητές που δυσκολεύονται να διακρίνουν τα ανωτέρω σύμφωνα, στο τέλος των συλλαβών και των λέξεων. Οι δραστηριότητες όπως έχουν δομηθεί, εντάσσονται στα πλαίσια της οπτικής διάκρισης και της οπτικής μνήμης και δίνονται με συνοδεία οπτικών ερεθισμάτων.

Στην ενότητα των ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι δραστηριότητες  αποκατάστασης που απευθύνονται στους μαθητές που συγχέουν γράμματα και συμπλέγματα οπτικά και ακουστικά. Εφαρμόζεται μια σειρά αυστηρά δομημένων δραστηριοτήτων που βασίζονται στη φωνολογική επίγνωση. Ο συγκεκριμένος τύπος ασκήσεων δίνεται με συνοδεία οπτικών ερεθισμάτων (εικόνες), για την κατάλληλη και αποτελεσματική υποστήριξη του κάθε παιδιού εξατομικευμένα ανάλογα με τις ανάγκες του.

Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν υποστηρικτικά σε όποιο στάδιο της παρέμβασης είναι απαραίτητο για το παιδί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα υπάρχουν καρτέλες τις οποίες θα χρησιμοποιείτε στις ασκήσεις της μεθόδου κατά τη διάρκεια της παρέμβασης.

Τις καρτέλες αυτές μπορείτε να τις εκτυπώσετε και  να τις πλαστικοποιήσετε.

Newsletter

Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών μας για να λαμβάνετε με e-mail μηνύματα για νέα και άρθρα μας

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies