Όροι χρήσης

Εισαγωγή

Το www.kolovosmethod.com αποτελεί το δικτυακό τόπο πώλησης μέσω διαδικτύου, των συγγραμμάτων του ιδιοκτήτη, Κολοβού Γεωργίου του Κωνσταντίνου (στο εξής «Ο Κάτοχος ή ο Ιδιοκτήτης»), κάτοχος του Α.Φ.Μ. EL028698038.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της εγκυκλίου ΠΟΛ 1004/4-1-2013, ο Κάτοχος, ως συγγραφέας δημόσιος υπάλληλος - αυτοεκδότης, δεν θεωρείται επιτηδευματίας και απαλλάσσεται από την εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Στοιχείων (Κ.Φ.Α.Σ.), και για την αγορά εκδίδεται απόδειξη δαπάνης ή τιμολόγιο αγοράς από τον αντισυμβαλλόμενο (αγοραστή) υπόχρεο των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ.

Η χρήση του ιστότοπου www.kolovosmethod.com και η πραγματοποίηση αγορών μέσω αυτού καθορίζονται και διέπονται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο www.kolovosmethod.com, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.kolovosmethod.com, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας και αποδοχή τους.

Ο Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο του ιστότοπου www.kolovosmethod.com ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Ο Κάτοχος ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη περαιωμένες ή προς εκτέλεση παραγγελίες. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω αυτής, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της Ελληνικής νομοθεσίας. Οι συμβάσεις του ιστότοπου πραγματοποιούνται στην Ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, υπεύθυνος είστε εσείς. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

Ταυτότητα ιστότοπου

Συνοπτικά στοιχεία ιστότοπου:

Ιδιοκτήτης: Κολοβός Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Σκοπός: Πώληση των συγγραμμάτων του Κατόχου
ΑΦΜ: EL028698038
Δ.Ο.Υ.: Βέροιας
Διεύθυνση επικοινωνίας: Αχιλλέως 5, Νάουσα 592 00
Email επικοινωνίας: info@kolovosmethod.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: + 30 6936687606

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο www.kolovosmethod.com όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται: κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες, ψηφιακά αρχεία είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Κατόχου ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με το www.kolovosmethod.com, εκτός αν ρητά αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ο κάτοχος της πνευματικής ιδιοκτησίας τους. Το περιεχόμενο αυτό, προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται η συλλογή και χρήση του περιεχομένου του www.kolovosmethod.com, οποιαδήποτε έμμεση χρήση του ιστότοπου και των περιεχομένων σε αυτό, για οποιονδήποτε σκοπό που δεν αφορά την πληροφόρηση του χρήστη ή την αγορά προϊόντων από το www.kolovosmethod.com, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Κατόχου.

Οποιαδήποτε μορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας του www.kolovosmethod.com προς το χρήστη, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Κατόχου και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Ορισμένο φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζεται στο www.kolovosmethod.com είτε αυτούσιο είτε έπειτα από ψηφιακή επεξεργασία, έχει αγοραστεί νόμιμα από το www.123rf.com και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων.

Το γραφιστικό πρότυπο (template) στο οποίο βασίστηκε η εμφάνιση του www.kolovosmethod.com έχει αγοραστεί νόμιμα από το:

http://mytemplatesstore.com/catalog/template/65710

 

Περιορισμός ευθύνης

Ο δικτυακός τόπος του Κατόχου δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτόν και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, ο Κάτοχος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα αθέμιτες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ιστότοπού του. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το www.kolovosmethod.com δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

Ο Κάτοχος δεν μπορεί να εγγυηθεί το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία εκτέλεσης της πληρωμής του πελάτη με οποιονδήποτε τρόπο, έως την ημερομηνία που θα χρεωθεί το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του Κατόχου, καθώς αυτό εξαρτάται από τρίτους εμπλεκόμενους φορείς (πιστωτικά ιδρύματα).

Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές. Τα προϊόντα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού αρχείου ISO (εικόνας DVD-ROM) το οποίο λαμβάνεται (download) μέσω συνδέσμου που αποστέλλεται στον πελάτη με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail).

Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες του www.kolovosmethod.com αποστέλλουν παραγγελίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) ή μηνύματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, επικοινωνούν με το www.kolovosmethod.com με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχονται το δικαίωμα του www.kolovosmethod.com κατ' αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί τους με ηλεκτρονικό τρόπο, με σκοπό τη διεκπεραίωση παραγγελιών, την τεχνική υποστήριξή τους ή την παροχή επιπρόσθετης πληροφόρησής τους. Συμφωνούν εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή ή τηλεφωνική μορφή.

Κατά την εκτέλεση παραγγελιών, οι χρήστες του ιστότοπου www.kolovosmethod.com δεσμεύονται πως θα παρέχουν έγκυρα, πλήρη και ορθά στοιχεία εγγραφής τα οποία καταχωρούνται κατά τη διαδικασία τοποθέτησης της παραγγελίας τους.

Οι χρήστες του ιστότοπου www.kolovosmethod.com αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το δικτυακό τόπο του Κατόχου για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί. Επιπλέον, η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου www.kolovosmethod.com και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του www.kolovosmethod.com.

Οι χρήστες του ιστότοπου www.kolovosmethod.com αποδέχονται και δεσμεύονται να μη χρησιμοποιούν το δικτυακό τόπο www.kolovosmethod.com για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του Κατόχου για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.

Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ούτε πληροφορίες που παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν κακόβουλο λογισμικό ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, διότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής. Περαιτέρω, οι χρήστες δεν επιτρέπεται, επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο του Κατόχου να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Ο ιστότοπος www.kolovosmethod.com έχει εγκατεστημένο έγκυρο πιστοποιητικό ασφάλειας SSL SHA-256 σύμφωνα με το οποίο, η εκδότρια εταιρία, εγγυάται την κρυπτογράφηση των δεδομένων που διακινούνται μέσω ηλεκτρονικών φορμών του www.kolovosmethod.com, από και προς τον χρήστη, ώστε να μην είναι προσβάσιμες από τρίτους.

Το www.kolovosmethod.com δεν έχει πρόσβαση και δεν αποθηκεύει με κανένα τρόπο τα προσωπικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά την πληρωμή, όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών, τραπεζικοί λογαριασμοί και κωδικοί υπηρεσιών πληρωμής.

Προσωπικά δεδομένα

Το www.kolovosmethod.com συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες του μέσω των φορμών κατά τη διαδικασία της παραγγελίας και πληρωμής και μέσω της φόρμας επικοινωνίας με τον Κάτοχο. Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται από τον χρήστη, αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του www.kolovosmethod.com.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την εκτέλεση της παραγγελίας του χρήστη ή/και της επικοινωνίας του Κατόχου με το χρήστη με σκοπό την παροχή πρόσθετων πληροφορικών σχετικών με τα προϊόντα του www.kolovosmethod.com.

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, δεν δημοσιεύονται, δεν πωλούνται και δεν διατίθενται με κανέναν τρόπο σε τρίτους.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τις φόρμες του www.kolovosmethod.com είναι:

 • Τύπος πελάτη (ιδιώτης, επαγγελματίας, οργανισμός)
 • Φύλο, Επώνυμο και Όνομα αγοραστή
 • Χώρα, Τ.Κ./Πόλη, Διεύθυνση αγοραστή
 • Τηλέφωνο αγοραστή
 • E-mail, Κωδικός πρόσβασης
 • Επώνυμο και Όνομα παραλήπτη
 • Χώρα, Τ.Κ./Πόλη, Διεύθυνση παραλήπτη
 • Τηλέφωνο παραλήπτη

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη έχουν:

 • Ο Κάτοχος του www.kolovosmethod.com
 • Ο Τεχνικός Υπεύθυνος του εξυπηρετητή και της βάσης δεδομένων του www.kolovosmethod.com

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα οποτεδήποτε, να μεταβάλλει οποιοδήποτε στοιχείο του είναι καταχωρημένο στο www.kolovosmethod.com. Έχει επίσης τη δυνατότητα να διαγράψει όλα τα προσωπικά του δεδομένα, με μια απλή γνωστοποίηση, μέσω του e-mail του οποίου δήλωσε κατά την εγγραφή του.

Χρήση cookies

Ο δικτυακός τόπος www.kolovosmethod.com χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών του και για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη. Η αποθήκευση cookie στον υπολογιστή του χρήστη, εκτός των session cookies, γίνεται μόνο έπειτα από τη συγκατάθεσή του κάνοντας κλικ στο σχετικό πλήκτρο.

Το www.kolovosmethod.com αποθηκεύει το cookie με όνομα vid και τιμή έναν μοναδικό αριθμό χρήστη.

Κατά τη χρήση του www.kolovosmethod.com αποθηκεύονται cookies από άλλους ιστότοπους όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι:

 • Google Analytics
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • LinkedIn

Το www.kolovosmethod.com δεν έχει κανένα έλεγχο στα cookies αυτών των ιστότοπων, ούτε έχει πρόσβαση σε αυτά. Ο χρήστης οφείλει να ελέγξει τη πολιτική των εν λόγω ιστότοπων για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με αυτά τα cookies.

Τρόποι και όροι πληρωμής

Ο Κάτοχος τηρεί τον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό σε ευρώ:

 • Τράπεζα: Πειραιώς (Ελλάδα)
 • IBAN: GR5701722440005244090466822
 • SWIFT (BIC): PIRBGRAA

Η πληρωμή για την αγορά των προϊόντων από το www.kolovosmethod.com γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Μέσω τραπεζικής μεταφοράς ή εμβάσματος από την τράπεζα του πελάτη στην τράπεζα του Κατόχου
 2. Με πιστωτική ή χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτας του πελάτη μέσω της υπηρεσίας πληρωμών PayPal
 3. Μέσω του λογαριασμού που έχει ο πελάτης στην υπηρεσία πληρωμών PayPal

Η αποστολή των προϊόντων που παρήγγειλε ο χρήστης, γίνεται το αργότερο σε δύο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα χρεωθεί το συνολικό ποσό της παραγγελίας στον τραπεζικό λογαριασμό του Κατόχου.

Αποστολή προϊόντων

Τα προϊόντα διατίθενται σε μορφή ISO (εικόνα DVD-ROM).

Εγγυήσεις

Ο Κάτοχος δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τόσο των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπό της, όσο και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναρτώνται σε αυτόν, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από το δικτυακό τόπο του Κατόχου υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της καλής πίστης ο Κάτοχος δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη ή λάθη μετάφρασης των κειμένων, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρα βία. Αν διαπιστώσετε τέτοια λάθη, παρακαλούμε να τα γνωστοποιήσετε στον Κάτοχο, ώστε να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών το προϊόν που έχει προμηθευτεί χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων.

Ο πελάτης οφείλει να αποστείλει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, να ενημερώσει το www.kolovosmethod.com, ενώ ο Κάτοχος υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που του κατέβαλε ο καταναλωτής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που το τίμημα έχει χρεωθεί στην πιστωτική κάρτα του πελάτη, η ενάσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης επιφέρει ταυτόχρονα και την λύση της σχετικής τριμερούς σύμβασης ανάμεσα σε πελάτη – προμηθευτή και τράπεζα, χωρίς καταβολή αποζημίωσης.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα ηλεκτρονική σύμβαση υπόκειται στις διατάξεις και τους νόμους του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του ιστότοπου www.kolovosmethod.com, κατ' αρχήν θα γίνεται προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμβιβαστικής επίλυσης, αρμόδια για την επίλυση είναι το Ειρηνοδικείο Νάουσας και το Πρωτοδικείο Βέροιας.

Τελευταία αλλαγή των όρων χρήσης: 19 Μαΐου 2018

Newsletter

Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών μας για να λαμβάνετε με e-mail μηνύματα για νέα και άρθρα μας

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies